Příklady z praxe

ZBYTEČNÉ HÁDKY

První věta, kterou na mě vysypal mladý muž kolem třiceti v úvodním sezení, když přišel řešit svou situaci, byla: „Přítelkyně pořád vyvolává zbytečné hádky, a dokud se neomluvím, tak nedá pokoj a různě si na mě vymýšlí.“ Tyto situace mu připadají úplně zbytečné, protože nevidí žádný podnět. Vnímá, že přítelkyně Číst více…

Příklady z praxe

SEBEDŮVĚRA

Muž středního věku: pracuje ve vedoucí pozici a již delší dobu se průběžně snaží o rozvoj vlastní osobnosti a sebezdokonalení. Stále však přetrvává obava z autorit, strach ze selhání + snížená sebedůvěra při jednáních a prezentacích; veřejná vystoupení jsou doprovázena nepříjemným pocitem „knedlíku v krku“ a stíženého dýchání. V průběhu Číst více…