Bývá časté, že určitý Váš problém nestačí rozebrat formou rozhovoru, nýbrž je potřeba k jeho odstranění sáhnout po některé z terapeutických technik.

Terapie v našich sezeních NEPROBÍHÁ formou „řízeného rozhovoru“ a nebudeme si pouze povídat, jak se to v dnešní době u většiny psychoterapeutů dělá.

Máte u mě samozřejmě vždy možnost se vypovídat a svěřit, ale hlavně zde intenzivně pracujeme – s využitím bdělé regrese či hypnózy přímo nacházíme kořeny problémů a odstraňujeme jejich příčiny. Bdělá regrese (jejíž přesný název zní „hlubinná abreaktivní psychoterapie“) jakož i ericksonovská hypnoterapie (což je technika práce s podvědomím v hypnotickém stavu) umožňují vyřešit problémy psychického i fyzického rázu, problémy osobnostní, vztahové aj.

 

V oblasti psychoterapie nabízím:

  • krátkodobou terapii v řádu týdnů (jednodušší případy), resp. měsíců (složitější případy), přičemž některé záležitosti řešíme i jednorázově
  • terapii dětí
  • bohaté zkušenosti
  • vlastní know-how
  • vysokou úspěšnost

 

Pracuji převážně s minulostí

Jak ukazuje praxe, velká většina současných potíží má své příčiny v tom, co jsme prožívali a čím jsme prošli v minulosti. Proto hlavní těžiště této terapie tkví ve zpracovávání toho, co se odehrálo již dříve, ale stále svým vlivem nepříznivě působí na naši současnost – ať už jde o dřívější zážitky nám známé, anebo o události již dávno zapomenuté. Proto také používáme převážně techniky regresní („regrese“ = pohyb zpět, návrat). Touto cestou lze dosáhnout vymizení problémů, které Vás trápí, a navodit celkové zlepšení. Cesta „do minulosti“ není však vždy podmínkou, některé druhy potíží se řeší čistě v přítomnosti (jde o některé případy závislostí, depresí atd.).

Organizace terapeutických sezení

Po úvodním rozhovoru, při kterém si ujasníme, co se bude řešit a jakými postupy, následuje série individuálních sezení. Jejich počet záleží na povaze a složitosti problému i na druhu použité terapeutické techniky. Pohybuje se od jednoho sezení (ve specifických případech) až po 6 – 10 u obvyklých případů, ev. více u náročnějších záležitostí (orientační údaje). Volba techniky – tedy rozhodnutí, zda se bude pracovat v bdělém nebo hypnotickém stavu – závisí na typu problému, na typu Vaší osobnosti, ev. na domluvě s Vámi.

Upozornění:
Tato terapie nenahrazuje odbornou léčbu v případě duševní nebo tělesné nemoci. Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.