Princip hypnoterapie

Hypnoterapie je postup, při kterém se problémy klienta řeší a odstraňují v hypnotickém stavu. Tehdy je vědomá mysl více či méně utlumená nebo "odpojená" (stupeň ponoření se do hypnózy je individuálně různý) a terapeut pracuje pouze s podvědomím klienta. Podvědomí, které je vlastně jakýmsi "vnitřním Já" každého člověka, má přístup ke všem informacím zapsaným do paměti během jeho života, a toho se při terapii využívá. Pod vedením terapeuta je podvědomí schopno nalézat příčiny současných potíží a odstraňovat je. Práce v hypnóze se podle potřeby doplňuje dalšími technikami, jako jsou sugesce, metafory, práce s částmi a jiné.

Hypnóza podle Ericksona

Hypnotizace probíhá tzv. "ericksonovskou" (nedirektivní) technikou. Je to postup, který na rozdíl od klasické klinické hypnózy navozuje méně hluboký hypnotický stav, podobný spíše přirozené relaxaci. Proto se také do ericksonovské hypnózy může ponořit prakticky každý bez ohledu na to, zda je (dle klasického pojetí) hypnabilní (= schopen hypnotizace), či nikoliv. Při použití tohoto postupu je také vyloučena jakákoliv možnost nežádoucího či poškozujícího zásahu do organismu.

Používám vlastní know-how

Mé pracovní zkušenosti a praxe s ericksonovskou hypnózou mě postupem času přivedly k vytvoření vlastní, v podstatě unikátní efektivní techniky práce v hypnóze. Těžiště mé terapie v hypnotickém stavu spočívá v nalezení a zpracování příčin problému tak, aby natrvalo vymizel. A zatímco pro klasickou klinickou hypnózu jsou typickým, nejvýznamnějším a hlavním prostředkem tzv. léčebné sugesce (nežádoucí projev či problém se „odsugeruje“, žádoucí zlepšení se zase klientovi „vsugeruje“), v mém přístupu mají sugesce pouze doplňkovou funkci.

JAK PROBÍHÁ HYPNOTERAPIE

Hypnoterapeutické sezení trvá obvykle jednu hodinu a opakuje se 1x za týden nebo 1x za 14 dní. Počet sezení závisí na povaze problému a průběhu terapie, pohybuje se většinou od pěti do deseti. Klient při hypnóze sedí se zavřenýma očima a nemluví.

Je to i pro Vás

Uvedená technika je nenáročná a vhodná pro každého (nepoužívá se pouze v případě duševní nemoci). Hypnotický stav bývá kromě terapeutického využití současně přínosný také svým relaxačním účinkem, může být příležitostí k doplnění energie a k optimalizaci vnitřních funkcí organismu.

KDO BYL M. H. ERICKSON (1901 - 1980)

Úspěšný a věhlasný americký psychoterapeut a hypnoterapeut. Rozpracoval vlastní individualizovanou techniku hypnotizace a terapie, v odborných kruzích známou pod pojmem ericksonovská hypnoterapie. Věnoval se i výzkumu a výuce na lékařských fakultách. 1957 založil Americkou společnost pro hypnózu.

Další informace o hypnóze najdete v článku Hypnóza – bát se nebo ne?