Techniky, které v praxi využívám (viz Terapie), se kromě psychoterapeutické oblasti velmi dobře osvědčují také při práci na osobním rozvoji, při odstraňování nejrůznějších „bloků“ a nefunkčních podvědomých vzorců.

Práce s vlastní minulostí bude pro vás přínosem, jestliže :

– chcete zvládat prožívané situace a záležitosti úspěšněji a s lepším pocitem,

– chcete se vymanit z koloběhu stále se opakujících nepříznivých okolností

– chcete (aktuálně nebo do budoucna) vytvořit harmonický partnerský vztah.

Čím více negativních a disharmonických situací jsme zažili v minulosti, tím více nám tato minulost vstupuje do našeho aktuálního jednání a prožívání. Může nás blokovat a komplikovat život. Pak určité věci nezvládáme tak, jak bychom chtěli.

Všechny zážitky spojené s nepříjemnými emocemi jsou uloženy v podvědomí a mohou být trvalým zdrojem nejrůznějších osobních problémů od nežádoucích stavů a reakcí až po neschopnost uspět v některé životní oblasti, v partnerském vztahu apod. Tento jejich vliv trvá do té doby, než jsou některou vhodnou technikou zpětně zpracovány.

Na existenci těchto starých podvědomých „bloků“ nás nejčastěji upozorňují situace, do nichž se v běžném životě dostáváme a které nezvládáme v klidu nebo podle svých představ. Pokud v nás vyvolají jakýkoliv nepříjemný pocit, jsou vždy indikátorem nezpracované záležitosti z minulosti.

Dá se tedy říci, že člověk, který má za sebou dokonale harmonický vývoj, anebo již zpracoval všechny dosavadní negativní emocionálně nabité prožitky, zůstává za všech okolností v pohodě a nic ho „nerozhází“. Ve všech situacích jedná adekvátně, cítí se dobře a své projevy i emoce má plně ve svých rukou.

Pokud jsme zažívali mnohokrát opakovaně nepříjemnou situaci podobného typu, není nutné věnovat se zpracování každé takové epizody jednotlivě. Největší vliv mají obvykle ty nejstarší prožitky, proto se při práci s podvědomými bloky zaměřujeme hlavně na kořeny těchto záležitostí.

Práce na osobním rozvoji formou bdělé či hypnotické regrese přináší nejen lepší životní pocit, ale i více energie, zvýšení vitality, snížení nemocnosti a větší spokojenost v partnerském vztahu.