Tato nabídka je pro vás, jestliže

záleží Vám na životaschopném vztahu, který bude  trvat spokojeně a šťastně po všechny následující roky

chcete se vyhnout zklamání z toho, že se po čase začnete ve vztahu cítit nespokojeně

chcete předejít zhoršování a konfliktům ve Vašem vztahu

v dětství jste zažíval/a nedostatek lásky a pozornosti od rodiče opačného pohlaví

vztah Vašich rodičů nebyl právě ideální

necítíte se dobře ve Vašem partnerském vztahu

Stíny minulosti se do partnerských vztahů promítnou vždy a bez výjimky, pokud nejsou náležitě zpracovány. Nemusí se jednat pouze o nějaké stresující nebo traumatizující dětské zkušenosti. Stačí, aby vztahy v primární rodině byly lehce nevyhovující, mírně narušené či nefunkční, a tato raná zkušenost se po určité době trvání vlastního partnerského vztahu projeví. Vztah začíná skřípat a nespokojenost narůstá.

Osoby s množstvím negativních prožitků v dětství a v minulosti mají obvykle horší startovní pozici pro vytváření harmonických partnerských vztahů. Situace, kterými budou v soužití s partnerem/partnerkou procházet, v nich často restimulují (oživují) jejich staré nepříjemné pocity, a ty pak zbytečně komplikují aktuální reakci a prožívání.

Nežádoucímu scénáři se dá předejít včasným zpracováním problematických témat z původní rodiny, se kterými se člověk při svém vývoji setkával a která si do partnerství přináší formou zápisů v podvědomí. Jak toho dosahujeme, si můžete přečíst v sekci Terapie.