Osoby s množstvím negativních prožitků v dětství a v minulosti mají obvykle horší startovní pozici pro vytváření harmonických partnerských vztahů. Situace, kterými budou v soužití s partnerem/partnerkou procházet, v nich často restimulují (oživují) jejich staré nepříjemné pocity, a ty pak zbytečně komplikují aktuální reakci a prožívání.

Stíny minulosti se do partnerských vztahů promítnou vždy a bez výjimky, pokud nejsou náležitě zpracovány. Nemusí se jednat pouze o nějaké stresující nebo traumatizující dětské zkušenosti. Stačí, aby vztahy v primární rodině byly lehce nevyhovující, mírně narušené či nefunkční, a tato raná zkušenost se po určité době trvání vlastního partnerského vztahu projeví. Vztah začíná skřípat a nespokojenost narůstá.

Nežádoucímu scénáři se dá předejít včasným zpracováním problematických témat z původní rodiny, se kterými se člověk při svém vývoji setkával a která si do partnerství přináší formou zápisů v podvědomí.