Depresivní stavy trápí stále větší procento populace. Postihují muže stejně jako ženy a nevyhýbají se prakticky žádné věkové kategorii; hluboké problémy tohoto typu se vyskytují např. již u dětí staršího školního věku. Depresemi v dnešní době trpí mj. také mnoho známých osobností šoubyznysu – namátkou můžeme zmínit herečku Catherine Zeta-Jones, zpěvačku Sinéad O’Connor, nebo za české herce v minulosti oblíbeného Miloše Kopeckého.

Deprese je prožívána velmi individuálně, přičemž stupeň postižení může být lehčí nebo těžší. Nejobvyklejší příznaky přecházejí od pocitů neklidu, nervozity, neschopnosti, únavy až vyčerpání či výpadků energie ke stavům velkého stresu, úzkosti, strachu, paniky, plačtivosti, smutku, beznaděje, sebenenávisti a absolutní apatie, nebo k postojům jako „vše je problém“, „chci od všeho pryč“, „proč vlastně žít“ atd. Psychické stavy mohou být doprovázeny fyzickými projevy, jako je bolest hlavy, nevolnost, sevření, tíha, vnímání spalujících černých „chomáčů“ uvnitř těla apod. S těmito dlouhodobě trvajícími příznaky a stavy si nemocný nedokáže sám poradit a často je jimi zcela ovládán a pohlcen.

Kdo se rozhodne učinit přítrž svým obtížně zvladatelným a těžko překonatelným stavům cestou lékařské pomoci, dostane se nejčastěji do péče odborníka – psychiatra a ve většině případů si následně „léčí“ depresi dlouhodobým, resp. dlouholetým užíváním předepsaných chemických preparátů. Tato antidepresiva však průběh nemoci spíše jen tlumí a nikdy neodstraní příčinu potíží tak, aby dotyčný mohl mít jistotu, že se jeho těžké stavy po vysazení léků či někdy v budoucnu nevrátí. S recidivou se tu setkáváme celkem často, a to i po uplynutí řady let. O vedlejších účincích farmaceutických produktů přitom asi nemá cenu ani diskutovat.

Z praxe mé i z praxe druhých (např. léčitelů apod.) vyplývá, že jádro problému u depresí spočívá nikoliv ve fyzické (hmotné) rovině, nýbrž na úrovni energetické. Proto také účinným a spolehlivým řešením nemohou nikdy být klasické medicínské metody, cílené na fyzické tělo a na jeho chemické ovlivňování léky, anebo snad dokonce – nedejbože – elektrošoky. Definitivní zvládnutí depresivních stavů přinesou pouze alternativní techniky, které jsou zaměřeny na ovlivňování energetické (nebo, chcete-li, jemnohmotné) roviny nemocného člověka. Tyto techniky poskytuji v rámci své psychologické praxe.

Kategorie: Články