Žena v seniorském věku: V poslední době na ni intenzivně doléhá tíha různých životních událostí a zatěžujících povinností, které nelze obejít. Kromě vyčerpanosti pociťuje asi měsíc velký smutek a plačtivé stavy bez zjevné příčiny. To následně vyvolává strach a obavy z nástupu deprese, která se v minulosti v rodinné anamnéze vyskytla.

V průběhu terapie, která čítala 7 sezení s hypnózou, se potvrdilo, že psychika klientky byla až do současnosti ovlivněna mj. disharmonickými vztahy mezi matkou a jí i mezi rodiči navzájem v době, kdy byla malá. Na povrch vyplouvají pocity, pramenící z dětství, typu „proč tu jsem, nikdo mě tu nechce, nezasloužím si lásku“, které na podvědomé úrovni působily až dosud. Nepříjemné zážitky z dětství tvořily společně s vypořádáním se s rušivými pocity (napětí, sebelítost aj.) hlavní obsah terapeutické práce.

O částečném zlepšení klientka referuje po 3. sezení, ale nadále přetrvává pocit celkového napětí, strach ze smutku a stále si připadá pod tlakem.

Po dalších čtyřech návštěvách podává zprávu:

„Psychicky se cítím lépe. Mám pocit jako bych měla donedávna klapky na očích, úzkým průzorem viděla jen své problémy a svět kolem byl šedý a jakoby neexistoval. Teď je to jinak. Přestala jsem se považovat za oběť okolností, která sice dělá to pro co se rozhodla, ale jaksi z nezbytnosti. Přítomnost prožívám tak, že i já se podílím na řízení běhu svého života a jsem s ním spokojena. (…) Hypnóza mně určitě pomohla.“