Muž staršího středního věku: od dětství trpí vadou řeči, dále si stěžuje na snížené sebevědomí a pocit méněcennosti, a to vše mu přináší komplikace a stresy při komunikaci s lidmi – zejména při důležitých rozhovorech. Šeptem, při zpěvu nebo se zvířaty dokáže mluvit plynule. Intenzita problému v čase kolísá – střídají se lepší a horší období.

V prvním sezení zpracovány formou bdělé regrese nepříjemné zážitky ze základní školy, kdy se setkával s nepochopením a jeho koktání bylo mylně chápáno jako nevědomost, zažíval křivdy, ostudu a zesměšnění. Dále vzpomíná na příhodu z raného dětství, při které zažil velký úlek. I ta je předmětem terapeutického zpracování. Po třech dnech pak pociťuje mírné zlepšení a jednodušší situace, při kterých o nic nejde, již zvládá bez koktání.

Následuje hypnoterapeutické sezení k hlavnímu tématu. Po dalších dvou týdnech se pak zlepšený stav prudce zhoršuje na výchozí úroveň, a to vlivem vyšší dávky alkoholu. Následuje samovolný pozitivní vzestup a po dvou dnech se problém zase redukuje na minimum.

Jako prevenci před těmito propady nasazujeme řízenou sebeléčbu (celkově tři aplikace). Po třech dnech od jejího zahájení již klient pociťuje její pozitivní vliv. S odstupem dvou měsíců ovšem stále není plně spokojen s výsledkem. Zadrhávání ještě přetrvává. To se však postupně mění – po dalších dvou měsících (během nichž už žádná terapie neprobíhá) se cítí „v neskutečné psychické pohodě“; ohledně koktání „není už v podstatě co řešit“. Od zahájení terapie celoživotního problému, která čítala pouhá 2 pracovní sezení, uplynulo 5 měsíců.