Muž středního věku: pracuje ve vedoucí pozici a již delší dobu se průběžně snaží o rozvoj vlastní osobnosti a sebezdokonalení. Stále však přetrvává obava z autorit, strach ze selhání + snížená sebedůvěra při jednáních a prezentacích; veřejná vystoupení jsou doprovázena nepříjemným pocitem „knedlíku v krku“ a stíženého dýchání.

V průběhu tří let absolvuje celkem tři cykly hypnoterapeutických sezení (v počtu 10, 6 a 4). První řada hypnóz je věnována tématům: přehnaný respekt z autorit a celebrit; přehnaná starost o to, co si o něm myslí ostatní, a porovnávání se s nimi; strach ze selhání; pochybnosti, zda uspěje a neudělá chybu; nepříjemný pocit související se vzhledem vlastního obličeje; neadekvátní „dětský“ způsob jednání v určitých situacích; očekávání vlastní chyby. V závěru série uvádí zlepšení o 75%.

Druhý cyklus terapií se zaměřuje na problematické momenty ve vztahu s otcem; dále na otázku, proč se někdy nedaří „být sám sebou“; na stud a očekávání vlastního selhání; na nový problém – soustředění se na pozorování sebe sama a očekávání symptomů během proslovu namísto koncentrace na téma svého vystoupení (přednášky). Stav je zlepšen o 80% oproti situaci před zahájením terapie.

3. řada sezení: z rozhovoru i z rozboru v hypnóze vyplývá, že mu dřívější strach a pochybnosti vlastně chybí, z nějakého důvodu je potřebuje mít, jsou pro něj výhodné; problémy jsou vyvolávány mj. snahou stále si něco dokazovat; stále si nechce dovolit být sebevědomý, obává se toho. Během jednotlivých sezení jsou všechny tyto záležitosti terapeuticky zpracovány.