Mladý muž: záchvaty nezvladatelného vzteku (obvykle při hádce), následně slovně ubližuje svým blízkým, chová se neadekvátně a zkratovitě; doprovázeno pocity dunění a „zatmění“ v hlavě, vysychání v krku, sevřeného žaludku a hrudníku (stížené dýchání), pocity horka.

Muž absolvuje dvě regrese v bdělém stavu. Při první se vyrovnává s traumatizujícím zážitkem z období dospívání, který se týkal jeho matky a jejího nového přítele. Ve druhé regresi se vrací k nepříjemné vzpomínce z dětství, kdy ho slovně a fyzicky napadli spolužáci v souvislosti s úmrtím jeho otce. Po těchto regresích se již záchvaty vzteku neobjevují.