S RANÝMI PROŽITKY Z DĚTSTVÍ TENTO PARTNERSKÝ PROBLÉM ZDÁNLIVĚ NIJAK NESOUVISÍ. ALE BÝVÁ TO JINAK.

Následující ukázka z praxe je příkladem jedné z různých možných variant, proč člověk čelí neveře.

Když jsem asi 4 týdny po našem druhém setkání psala klientovi, který přišel na nevěru své partnerky, dotaz, jak se cítí a jestli je mu už lépe, jeho SMSka byla pro mě pravdu překvapující. Takový vývoj situace nečekal nikdo z nás…

Obrátil se na mě v době, kdy si jeho životní partnerka, se kterou měli děti, našla jiného.

Říkal mi, že se tím velice ubíjí a připadá si v pasti – nechce rodinu opouštět, ale nemůže takto žít, navíc partnerka s ním situaci odmítá jakkoliv řešit.

➡️ Za účelem pohnout s celou patovou situací a zlepšit jeho stav jsme se při naší práci zpočátku zaměřili na některé z jeho aktuálních pocitů v tomto pořadí:
▪️ odmítnutí
▪️ chybějící láska
▪️ neschopnost dobrat se s partnerkou nějaké domluvy.

Stejné motivy ho totiž provázely už od dětství:

🔹Matka se vždy vyhýbala řešení jakéhokoliv problému.

🔹Otec byl chladný, přehnaně přísný a často ho psychicky ranil, syn marně toužil po jeho lásce a pozornosti. Z vyprávění bylo vidět, že vztah s otcem je pro muže opravdu velká kapitola a vzpomínky nejsou pěkné. Dodnes vůči němu cítí silný vztek a vztah je stále špatný.

Ale už při druhé návštěvě mi hlásí, že vnímá výrazný účinek regresního přepisu, který u mě absolvoval, a to na vztazích s rodiči. Když tam u nich byl, už se necítil odmítnutý jako všechny ty roky předtím.✔️

Ve druhém sezení jsme pokračovali dalšími dvěma body z uvedeného seznamu. Pak se na nějakou dobu odmlčel.

… A co mi následně s odstupem času odepsal?

⚫️ Že momentálně už s partnerkou řeší rozchod – situace se konečně pohnula.
⚫️ A díky našim sezením se taky dokázal v klidu rozloučit se svým otcem, který mu – před týdnem – nečekaně – zemřel.

Bylo to po třech týdnech od našeho prvního setkání.