Zárukou trvale spokojeného partnerství je především dobrý vzor, který jsme získali od svých rodičů v dětství, a také náš láskyplný bezproblémový vzájemný vztah s oběma rodiči.

Jestliže bylo dobré fungování vztahů mezi rodiči navzájem anebo vůči nám něčím narušeno, jestliže jsme se z nějakého důvodu necítili doma vždycky dobře, ukládáme si tyto dětské poznatky do podvědomí jako negativní vzorce, které se později zákonitě projeví a nepříznivě odrazí v našem vlastním partnerském vztahu.

Záleží Vám na životaschopném vztahu, který bude trvat spokojeně a šťastně po všechny následující roky?

Chcete se vyhnout zklamání z toho, že se po čase začnete ve vztahu cítit nespokojeně?

Chcete předejít zhoršování a konfliktům ve Vašem vztahu?

Zažíval/a jste v dětství nedostatek lásky a pozornosti od rodiče opačného pohlaví?

Vztah Vašich rodičů nebyl právě ideální?

Necítíte se dobře ve Vašem partnerském vztahu?

Alespoň jedna kladná odpověď znamená, že se Vám otevírají velké možnosti pro pozitivní změny a pro kladné ovlivnění Vaší budoucnosti.

Stíny vlastní rané minulosti se totiž do partnerských vztahů promítnou vždy a bez výjimky, pokud nejsou náležitě zpracovány. A nemusí se přímo jednat o nějaké stresující nebo traumatizující dětské zkušenosti;

stačí, aby vztahy v primární rodině byly lehce nevyhovující, mírně narušené či nefunkční, a tato raná zkušenost se po určité době trvání vlastního partnerského vztahu projeví. Vztah začíná skřípat a nespokojenost narůstá.

Osoby s opakovanými negativními prožitky v dětství a v minulosti mají obvykle horší startovní pozici pro vytváření harmonických partnerských vztahů. Situace, kterými budou v soužití s partnerem/partnerkou procházet, v nich často restimulují (oživují) jejich staré nepříjemné pocity, a ty pak zbytečně komplikují aktuální reakci a prožívání.

Nežádoucímu scénáři se dá předejít včasným zpracováním problematických témat z původní rodiny, se kterými se člověk při svém vývoji setkával a která si do partnerství přináší formou zápisů v podvědomí.

Vaší minulostí se můžeme zpětně zabývat díky efektivním postupům, označovaným jako regresní techniky. Více se o nich dočtete v sekci Regresní terapie a Regresní přepis.

Jste zatím single?
Nebo už někoho máte?
V obou případech máte možnost ve spolupráci se mnou:

 zpětně napravit a zahojit staré křivdy, negativní zážitky a nepříznivé zkušenosti z Vaší primární rodiny, které máte uloženy v podvědomí, a tím

předejít zbytečným komplikacím ve Vašem vlastním partnerském vztahu,

vytvořit optimální předpoklady pro Váš trvale spokojený a plně funkční partnerský vztah.

Pro objednávku konzultace nebo terapie využijte kontaktního formuláře nebo volejte na uvedené číslo - viz kontakt.

ZPĚT na Přehled služeb (Home) | Ceník | Kontakt | O mně |

Blog | eBooky zdarma | Případy z praxe | Poradna |