Regresní přepis v hypnóze

je účinná terapie, která vám rychle a efektivně umožní

⊕  dořešit stará zranění, křivdy, špatné vztahy s rodiči a jiné nepříjemné zážitky z dětství.

  Odbourává podvědomé bloky a nefunkční vzorce a programy nejrůznějšího druhu ("naučené" podvědomé role, tendence, reakce, nenaplněné potřeby, strachy a další).

⊕  Touto cestou spolehlivě odpadnou vaše aktuální osobní problémy, kterým čelíte, např. potíže se vztahy, sebevědomím, problémy z oblasti psychiky, životní (ne)spokojenosti a (ne)úspěšnosti, i řada jiných trápení.

Naše spolupráce může probíhat i bez osobní účasti (online).

 

UPOZORNĚNÍ: S každým klientem proběhne na počátku nejdříve podrobná konzultace ohledně jeho problému a analýza souvisejících podvědomých vzorců.

Dále se domlouváme na absolvování minimálně dvou hypnóz, aby se odbouralo více vzorců a efekt tak byl pro vás citelnější.

Celkový počet hypnóz může být vyšší a závisí na typu problému a jeho závažnosti.

 

Cena úvodního balíčku (1 vstupní konzultace + 2 hypnózy)

3.900,- Kč při osobní účasti

4.200,- Kč při online formě s audionahrávkami.

Lze rozložit na dvě platby. Viz také Ceník.

 

Používám vlastní know-how

S ericksonovskou hypnózou pracuji už od konce devadesátých let. Mé zkušenosti a praxe mě postupem času přivedly asi deset roků zpátky k vytvoření tohoto vlastního terapeutického postupu.

Těžiště mé terapie v hypnotickém stavu na úrovni podvědomí klienta spočívá v nalezení a zpracování prvotních příčin problému tak, aby natrvalo vymizel.

Svou metodu nazývám regresním přepisem v hypnóze.

Je to unikátní, roky prověřená technika, plně srovnatelná s jinými podobnými terapiemi, které k nám přicházejí ze světa a které pracují s vlivem podvědomí nebo vlivem minulosti a dětství na náš život a celkový mindset. Je vysoce efektivní, rychlá a bezpečná. V praxi má výborné výsledky.

"Měla jsem tu čest vyzkoušet mýty opředenou hypnózu u paní Skulilové. Paní Skulilovou jsem si primárně našla na webu a oslovilo mě, že vnímám nějaké společné rysy jejího a mého příběhu. Má tam hodně pěkně popsané, co umí a jaké to může mít výsledky. Je super, že paní Skulilová je psycholožka - má tedy na terapeutickou práci opravdu vzdělání a dlouholetou praxi, nejen kurzy.

Mě zaujala ta hypnóza a svěřila jsem se jí do rukou. Terapie byla velmi bezpečná, vnímala jsem, že můžu paní Skulilové věřit, že opravdu dobře ví, co dělá a co mému podvědomí říká. Předtím jsme si vydefinovaly všechny mé problémy (pak mi je poslala mailem jako seznam) a vybraly jeden, kterému jsme se věnovaly do hloubky a který jsme přepisovaly.

Byla jsem moc spokojená. S přístupem, s vedením terapie, s nasloucháním, s drobnými radami pro změnu mého nastavení.

Kdo chcete zkusit přepsat vzorce v hypnóze, tak můžu paní Skulilovou fakt doporučit. Myslím, že i já si to ještě zopakuju. Děkuji moc." (Jana H.)

Hypnóza podle Ericksona

(M. H. Erickson, věhlasný americký hypnoterapeut)

Do hypnózy, ve které probíhá regresní přepis, se ponoříte tzv. "ericksonovskou" (nedirektivní) technikou. Je to postup, který na rozdíl od klasické klinické hypnózy navozuje méně hluboký hypnotický stav, podobný spíše přirozené relaxaci. Proto se také do ericksonovské hypnózy může dostat prakticky každý bez ohledu na to, zda je (dle klasického pojetí) hypnabilní (= schopen hypnotizace), či nikoliv.

Zatímco pro klasickou klinickou hypnózu jsou typickým, nejvýznamnějším a hlavním prostředkem tzv. léčebné sugesce (nežádoucí projev či problém se „odsugeruje“, žádoucí zlepšení se zase klientovi „vsugeruje“), při regresním přepisu mají sugesce pouze doplňkovou funkci.

Při použití tohoto postupu je také vyloučena jakákoliv možnost nežádoucího či poškozujícího zásahu do organismu.

JAK PROBÍHÁ HYPNOTERAPIE (REGRESNÍ PŘEPIS)

Hypnoterapeutické sezení trvá obvykle jednu hodinu a opakuje se 1x za týden nebo 1x za 14 dní. Počet sezení závisí na povaze problému a průběhu terapie, pohybuje se většinou od pěti do deseti. Klient při hypnóze sedí se zavřenýma očima a nemluví. Hypnoterapii můžete absolvovat i formou audionahrávek.

Je to i pro Vás

Uvedená technika je nenáročná a vhodná pro každého (nepoužívá se pouze v případě duševní nemoci a ve vyšším stupni těhotenství). Hypnotický stav bývá kromě terapeutického využití současně přínosný také svým relaxačním účinkem, může být příležitostí k doplnění energie a k optimalizaci vnitřních funkcí organismu.

 

Jste z daleka?

Vytvářím individuální hypnotizační nahrávky na míru, určené k domácímu přehrání. Více informací zde.

Princip hypnoterapie

Hypnoterapie je postup, při kterém se problémy klienta řeší a odstraňují v hypnotickém stavu. Tehdy je vědomá mysl více či méně utlumená nebo "odpojená" (stupeň ponoření se do hypnózy je individuálně různý) a terapeut pracuje pouze s podvědomím klienta.

Podvědomí, které je vlastně jakýmsi "vnitřním Já" každého člověka, má přístup ke všem informacím zapsaným do paměti během jeho života, a toho se při terapii využívá. Pod vedením terapeuta je podvědomí schopno nalézat příčiny současných potíží a odstraňovat je.

Další informace o hypnóze najdete v mých článcích Hypnóza – bát se nebo ne?Hypnóza? Zapomeňte na spirálu ...

 

PRO OBJEDNÁVKY MŮŽETE VYUŽÍT I KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NEBO MI, PROSÍM, ZAVOLEJTE.

 

ZPĚT na Přehled služeb (Home) | Ceník | Kontakt | O mně |

Blog | eBooky zdarma | Případy z praxe | Poradna |