Osobní rozvoj, osobní transformace, zvyšování úspěšnosti

Pokud ve svém životě nejste plně spokojeni, čelíte osobním problémům, selháním a nepříjemným situacím nebo se vám nedaří v některé z oblastí vztahy – práce – finance aj., pak přestože se to tak nejeví, bývá to nejčastěji důsledek vašich vlastních raných nepříznivých prožitků a zakořeněných vzorců, uložených ve vaší podvědomé paměti.

(Více podrobností na toto téma se dozvíte v mé informativní e-knize, která je ke stažení zdarma zde.)

Techniky, které v praxi využívám (Bdělá regrese, Regresní přepis s hypnózou), jsou schopny tento negativní vliv vaší minulosti a skrytých blokujících vzorců efektivně odstranit a pomohou vám tak ke šťastnějšímu životu.


Práce s vlastní minulostí bude pro vás přínosem, jestliže :

– chcete zvládat prožívané situace a záležitosti úspěšněji a s lepším pocitem

– chcete se vymanit z koloběhu stále se opakujících nepříznivých okolností

– chcete (aktuálně nebo do budoucna) vytvořit harmonický partnerský vztah


Čím více negativních a disharmonických situací jsme zažili v minulosti a čím více omezujících podvědomých vzorců jsme v dětství nasbírali, tím více nám tato minulost vstupuje do našeho aktuálního jednání a prožívání. Může nás blokovat a komplikovat život. Pak určité věci nezvládáme tak, jak bychom chtěli.

Všechny staré zážitky spojené s nepříjemnými emocemi a negativní vzorce myšlení či jednání jsou dosud uloženy v podvědomí a mohou být trvalým zdrojem nejrůznějších osobních problémů od nežádoucích stavů a reakcí až po neschopnost uspět v některé životní oblasti, v partnerském vztahu apod. Tento jejich vliv trvá do té doby, než jsou některou vhodnou technikou zpětně zpracovány.

Na existenci těchto starých podvědomých „bloků“ nás nejčastěji upozorňují situace, do nichž se v běžném životě dostáváme a které nezvládáme v klidu nebo podle svých představ. Pokud v nás vyvolají jakýkoliv nepříjemný pocit či nespokojenost, jsou vždy indikátorem nezpracované záležitosti z minulosti.

Dá se tedy říci, že člověk, který má za sebou dokonale harmonický vývoj, anebo již zpracoval všechny dosavadní negativní emocionálně nabité prožitky a skryté negativní vzorce,

  • zůstává za všech okolností v pohodě a nic ho „nerozhází“
  • ve všech situacích jedná adekvátně, cítí se dobře
  • své projevy i emoce má plně ve svých rukou
  • dosahuje úspěšně svých záměrů.

Pozn.: Pokud jsme v minulosti, resp. v dětství zažívali mnohokrát opakovaně nepříjemnou situaci či emoci podobného typu, není nutné věnovat se zpracování každé takové epizody jednotlivě. Největší vliv mají obvykle ty nejstarší prožitky, proto se při práci s podvědomými bloky zaměřujeme hlavně na primární kořeny těchto záležitostí.

Práce na osobním rozvoji technikami bdělé či hypnotické regrese přináší nejen lepší životní pocit, spokojenost a méně osobních problémů, ale i více energie, zvýšení vitality, snížení nemocnosti a větší spokojenost v partnerském vztahu.

KE KONZULTACÍM SE OBJEDNÁVEJTE E-MAILEM NEBO TELEFONICKY (VIZ KONTAKT) nebo POUŽIJTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ (vč. VAŠICH DOTAZŮ).