UPOZORNĚNÍ: kontaktní formulář je v současné době mimo provoz. Omlouváme se.

Regrese je zpětné vzpomínání

S regresí pracuji už od konce devadesátých let. Při bdělé regresi procházíme s klientem zážitky, situace a záležitosti, které už prožil, a směřujeme k příčině jeho potíží. Mohou to být události docela nedávné, anebo i ty z bližší či vzdálenější minulosti. Vždy se v nich ale opakuje v různých modifikacích ten problém, který klient řeší i v současné době.

Na mnohé dřívější prožitky si už samozřejmě nepamatujeme. Zde ovšem není cílem snažit se vzpomenout si na to, co bylo; ty "správné" starší události, které pro terapii potřebujeme, se totiž v průběhu sezení pod vedením terapeuta vybavují do vědomí samovolně a automaticky - a to i tehdy, pokud jsme je již "zapomněli". Tak je např. možné v regresi vyprávět o situacích z raného dětství, o průběhu vlastního porodu, o zážitcích z prenatálního období atd.

 

Jak to funguje

Když pak během regrese narazíme na událost, která nese znaky události příčinné, je její průběh terapeuticky zpracován tak, aby z ní zmizel negativní emocionální náboj (tj. aby byly odstraněny všechny nepříjemné pocity, které ji provázely) a aby se klient zpětně s onou událostí vypořádal. Někdy problém, který řešíme, může mít i celý soubor různých příčin.

Co s traumatem

Někdy problém, se kterým klient přichází, spočívá v tom, že se dotyčný nedokáže psychicky vyrovnat s určitou konkrétní událostí, o které ví a na kterou si pamatuje. Jsou to případy různých rozchodů, ztrát, traumat, nebo těžkých životních období. V takových případech se rovnou terapeuticky zpracuje tato traumatizující událost.

 

Podmínky úspěšného postupu

Postup bývá zpomalen nebo blokován současným i předchozím užíváním tlumících léků (psychofarmaka, prášky na spaní). Pro optimální průběh regresního sezení se doporučuje vynechat v den, kdy má sezení proběhnout, pití kávy, a 24 hodin předem nepožívat alkoholické nápoje. Terapie se nedoporučuje ve vyšším stupni těhotenství a v případě duševního onemocnění. U dětí je použití regrese vhodné od 12 let věku.

Průběh regresní terapie

Regresní terapie probíhá obvykle jako dvouhodinové sezení. Podle povahy problému je jednorázové, nebo se opakuje v intervalech podle domluvy. Klient sedí a má zavřené oči. Pod vedením terapeuta si asociativně vybavuje stěžejní situace z minulosti a nahlas je prochází. Podstatou a cílem procesu je abreakce (odžití, uvolnění) negativních emocí spojených s primárním traumatizujícím zážitkem.