UPOZORNĚNÍ: kontaktní formulář je v současné době mimo provoz. Omlouváme se.

Bývá časté, že určitý váš problém nestačí rozebrat formou rozhovoru, nýbrž je potřeba k jeho odstranění sáhnout po některé z terapeutických technik.

Máte u mě samozřejmě vždy možnost se vypovídat a svěřit, ale hlavně zde intenzivně pracujeme – s využitím bdělé regrese či hypnózy přímo nacházíme kořeny problémů a odstraňujeme jejich příčiny.

Bdělá regrese (hlubinná regresní terapie) i regresní přepis (technika práce s podvědomím v hypnotickém stavu) umožňují vyřešit problémy psychického i fyzického rázu, problémy osobnostní, vztahové aj.

V oblasti řešení problémů a alternativní psychoterapie nabízím:

  • krátkodobou terapii v řádu týdnů (jednodušší případy), resp. měsíců (složitější případy), přičemž některé záležitosti řešíme i jednorázově
  • terapii dětí
  • bohaté zkušenosti
  • vlastní know-how
  • vysokou úspěšnost

P
Pracuji převážně s minulostí

Jak ukazuje praxe, velká většina současných potíží má své příčiny v tom, co jsme prožívali a čím jsme prošli v minulosti. (O vlivu prožité minulosti na náš současný život píšu podrobněji v eBooku „Buďte strůjcem svého štěstí“ – stáhněte si zdarma zde).

Proto hlavní těžiště této terapie tkví ve zpracovávání toho, co se odehrálo již dříve, ale stále svým vlivem nepříznivě působí na naši současnost – ať už jde o dřívější zážitky nám známé, anebo o události již dávno zapomenuté.

Proto také používáme převážně techniky regresní („regrese“ = pohyb zpět, návrat). Touto cestou lze dosáhnout vymizení aktuálních problémů, které vás trápí, a navodit celkové zlepšení stavu nebo vaší situace. Cesta „do minulosti“ není však vždy podmínkou, některé druhy potíží se řeší čistě v přítomnosti (jde o některé případy závislostí, depresí atd.).

Organizace terapeutických sezení

Po úvodním rozhovoru, při kterém si ujasníme, co se bude řešit a jakými postupy, následuje série individuálních sezení. Jejich počet záleží na povaze a složitosti problému i na druhu použité terapeutické techniky. Pohybuje se od jednoho sezení (ve specifických případech) až po 4 – 8 u obvyklých případů, ev. více u náročnějších záležitostí (orientační údaje).

Volba techniky – tedy rozhodnutí, zda se bude pracovat v bdělém nebo hypnotickém stavu – závisí na typu problému, na typu vaší osobnosti, ev. na domluvě s vámi.

Upozornění:
Tato terapie nenahrazuje odbornou léčbu v případě duševní nebo tělesné nemoci. Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

ZPĚT na Přehled služeb (Home) | Ceník | Kontakt | O mně |

Blog | eBooky zdarma | Případy z praxe | Poradna |