4x SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO VÁS

 

Novinka 1:

Nahrávky na míru k odstranění Vašeho problému

Chcete-li pracovat na zlepšení své situace, můžete k tomu teď využít i osobní audio-nahrávku ve formátu MP3, která je ekvivalentem živého pracovního sezení s hypnózou a která řeší Váš konkrétní problém.

Co to pro Vás znamená? Při práci na svém problému či tématu

- nejste odkázáni na sezení u mě v Lipníku n. B.
- odpadá Vám dojíždění i časová ztráta s ním spojená.

 

 

 

Novinka 2:

Speciální analytická konzultace k určení Vašich podvědomých vzorců,

které vás blokují a omezují v životě, brání v úspěchu nebo ve šťastném vztahu apod.

Určeno těm z vás, kteří na sobě chcete pracovat samostatně, s využitím nejrůznějších technik osobního rozvoje, jež máte k dispozici.

Tato analytická konzultace Vám pomůže, pokud tápete a hledáte, co ve Vašem podvědomí brzdí Váš posun v některé životní oblasti, případně co z Vaší minulosti má negativní dopad na Vaši aktuální situaci. Ujasníte si, na kterých tématech máte zapracovat, abyste dosáhli spokojenosti a štěstí.

 

 

 

Novinka 3:

Cesta ke šťastnému vztahu

Zárukou trvale spokojeného partnerství je především dobrý vzor, který jsme získali od svých rodičů v dětství, a také náš láskyplný bezproblémový vzájemný vztah s oběma rodiči.

Jestliže bylo dobré fungování vztahů mezi rodiči navzájem anebo vůči nám něčím narušeno, jestliže jsme se z nějakého důvodu necítili doma vždycky dobře, ukládáme si tyto dětské poznatky do podvědomí jako negativní vzorce, které se později zákonitě projeví a nepříznivě odrazí v našem vlastním partnerském vztahu.

Jste zatím single?
Nebo už někoho máte?
V obou případech máte možnost ve spolupráci se mnou

- zpětně napravit a zahojit staré křivdy, negativní zážitky a nepříznivé zkušenosti z Vaší primární rodiny, které máte uloženy v podvědomí, a tím

- předejít zbytečným komplikacím ve Vašem vlastním partnerském vztahu

- vytvořit optimální předpoklady pro Váš trvale spokojený a plně funkční partnerský vztah.

 

 

 

Novinka 4:

Prevence a řešení domácího násilí

Bohužel ne každý vztah je trvale láskyplný, respektující a harmonický. Váš vlastní partnerský vztah je ohrožen některou z mírných či vážnějších forem psychického útlaku či domácího násilí, pokud jste v dětství v primární rodině

- zažívali psychické deptání či fyzické napadání

- vídali toto chování u rodičů

- bývali sami nějak znevažováni, podceňováni apod.

Zpětným zpracováním Vašich nepříjemných vzpomínek z minulosti můžete účinně předejít pozdějším komplikacím ve vlastním partnerském vztahu.